Hydrogeologia


W zakresie hydrogeologii sporządzamy opracowania dotyczące zagadnień studni głębinowych, ujęć wód podziemnych oraz pozyskania ciepła Ziemi (powszechnie zwane pompy ciepła). Wszystkie opracowania sporządzane są zgodnie z obowiązującym Prawem wodnym oraz Prawem geologicznym i górniczym. W zakresie hydrogeologii sporządzane są:

Check-mark-tick-icon-danaspad-top-clip-artprojekt robót geologicznych
Check-mark-tick-icon-danaspad-top-clip-artdokumentacja hydrogeologiczna
Check-mark-tick-icon-danaspad-top-clip-art                                                                                                                  karta informacyjna przedsięwzięcia
Check-mark-tick-icon-danaspad-top-clip-artoperat wodnoprawny

 

Nasze usługi hydrogeologiczne

  • projekty robót geologicznych dla studni głębinowych, piezometrów oraz dla odwiertów pod pompy ciepła
  • dozór oraz kierowanie w terenie pracami wiertniczymi
  • pobór próbek wód podziemnych
  • monitoring stanu oraz jakości wód podziemnych
  • określenie składu jakości wód podziemnych (współpracujemy z akredytowanym laboratorium)
  • sporządzanie operatów wodnoprawnych na wykonanie ujęcia wody podziemnej oraz na pobór wody podziemnej
  • sporządzenie projektów robót geologicznych
  • sporządzanie dokumentacji hydrogeologicznych

 

Ponadto wykonujemy analizy ryzyka dla ustanowienia strefy pośredniej oraz bezpośredniej na ujęciu wody podziemnej