Ochrona środowiska


Ochrona środowiska:

  • karty informacyjne przedsięwzięcia
  • opracowanie wniosków na wydanie pozwoleń (na wytwarzanie odpadów, wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza, wodnoprawnych)
  • prowadzenie czynności związanych z naliczaniem opłat za korzystanie ze środowiska